• Prirodna, čista energija 

    kvalitet na koji možete da se oslonite

Iskustvo

Razvijamo drvnu industriju od 2002. godine

Kvalitet

Postavili smo visok standard kvaliteta proizvoda

Podrška

Našim klijentima smo na raspolganju u svakom trenutku

Cijena

Pristupačnim cijenama ostajemo konkurentni na evropskom tržištu

BEKOM CO

O nama

Kompanija "Bekom Co" bavi se eksploatacijom šuma i preradom drveta i formirana je 2002. godine, kao mala porodična firma sa pet zaposlenih. Danas zapošljava više od 120 radnika i jedna je od vodećih kompanija na tržištu drvne industrije. U 18 godina rada "Bekom" je stekao izuzetne reference i regionalno prepoznat brend...

U godinama koje su iza nas "Bekom Co" se istakao kao najpouzdanija kompanija u crnogorskoj drvnoj industriji. Stručnim radom i savremenom mehanizacijom stvorili smo kvalietan proizvod visokog standarda koji nas izdvaja od konkurencije.

NAŠE

USLUGE

Proizvodnja pELETa

Drveni pelet je obnovljivo bio gorivo, izvor prirodne i čiste energije, a proizvodi se tako što se drvo sa umanjenom vlažnošću, drobi na određenu granulaciju, kroz tehonološki proces prerađuje - melje, suši, presuje, čime se osigurava kvalitetno sagorijevanje i visoka energetska vrijednost.

PRIMARNA PRERADA DRVETA

U našim pogonima za primarnu preradu drveta proizvodimo rezanu građu prema tržišnim standardima. Pogoni su smješteni na dvije lokacije - u Podgorici i Bijelom polju i opremljeni su savremenim automatizovanim mašinama.

Eksploatacija šuma

Kompanija "Bekom" raspolaže sa savremenom mehanizacijom za potrebe eksploatacije crnogorskih šuma. Kao već prepoznat brend imamo potpisane kratkoročne i dugogodišnje koncesione ugovore sa Vladom Crne Gore oko eksploatacije drvne sirovine na čitavoj teritoriji Crne Gore. 

GALERIJA

fABRIKA